Teams

HR Service betrokken teams

HR Servicedesk -

dé eerstelijns helpdesk voor alle PSA zaken voor alle partnerorganisaties

De HR Servicedesk is de officiële portal naar HR Service. Momenteel geldt een service window van 09:00 tot 17:00 uur. De desk is telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 13.00 uur en 24x7 per mail en TopDesk.

De Servicedesk beoordeelt alle binnenkomende vragen, mutaties en verzoeken om informatie. 1e lijns vragen worden direct beantwoord door de Service Desk. Inkomende verzoeken of vragen die niet 1e lijns kunnen worden afgedaan, worden doorgezet naar de andere teams.

HR Backoffice -

personeelsadministratie en salarisverwerking (via Raet)

De Back Office verwerkt alle mutaties die moeten worden gemuteerd in Youforce (en Beaufort) en regelt alle benodigde documenten, persoonlijke bestanden en correspondentie. Daarnaast draagt de BO zorg voor de uiteindelijke salarisverwerking in de Raet (Back-end) systemen. De HR-adviseur van de partners hebben een directe lijn naar het BO-team voor meer informatie. Zij hebben ook overleg met hen voor de uitvoering van complexe mutaties.

De Back Office is zelf verantwoordelijk voor de controle van de "standenregisters", verrekening negatieve salarissen, het beheer van verschillende maatwerkbrieven.

Mobiliteit

opleidingen, werving & selectie en inhuur uitzend-krachten / payrollling

Het team Mobiliteit voert het beheer van proces van opleidingen en werving/selectie uit voor twee van de drie partners. Voor één partner vind binnen dit team de inhuur van uitzendkrachten en payroll medewerkers plaats.

Het beheer en plannen van de trainingen en opleidingen vinden plaats in CoachView. Dit betreft de concernopleidingen; de maatwerkopleidingen (vorming, ontwikkeling en andere persoonlijke ontwikkelpaden) vinden buiten CoachView en ONS/PSA plaats.

Werving en Selectie vindt plaats in de W&S module van Youforce.

Ondersteuning -

functioneel beheer en HR-reporting

Het team Ondersteuning is verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met de HR-ICT-toepassingen, met name de Raet systemen. Dit omvat Functioneel Beheer en HR-Reporting Daarnaast heeft het team een ondersteunende en uitvoerende rol bij de (nieuwe) projecten.

Het team biedt ondersteuning aan de gebruikers (medewerkers en leidinggevenden) en de professionals.

Reporting omvat standaard rapporten en maatwerk HR-rapporten.