Aanbesteding laadinfra busstation Zwolle

In 2019 heeft Frank van Leeuwen, senior inkoopadviseur bij Ons, de aanbesteding begeleid van laadinfrastructuur voor het nieuwe busstation Zwolle, ten behoeve van de elektrische bussen. Dit is een aanbesteding waar we als Ons trots op zijn. De procedure op zich was niet heel innovatief of duurzaam, maar toch was dit inkooptechnisch een intensief en uitdagend traject met uiteindelijk een mooi resultaat.

Aanbesteding laadinfra busstation Zwolle

Om de juiste laadinfra op de juiste manier aan te kunnen leggen, rekening houdend met een harde deadline voor ingebruikname door de nieuwe concessiehouder (voor het busvervoer in de regio), was er een sterke afhankelijkheid van de nog te contracteren nieuwe concessiehouder.

Echter, het was geen optie om met de aanbesteding van het ontwerp en aanleg van de laadinfra te wachten totdat het contract met de nieuwe concessiehouder definitief gegund was. Een tijdige aanleg van de laadinfrastructuur zou dan op voorhand al niet haalbaar zijn.

In de aanbesteding hebben we daarom de focus gelegd op het selecteren van de juiste aannemer op basis van een goede samenwerking en pro-activiteit.

Ook hebben we in de uitvraag de focus gelegd op alle zaken die al wel in gang gezet konden worden zonder dat de nieuwe concessiehouder al om tafel zat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het maken van voorlopige ontwerpen en afstemming met benodigde nutspartijen en stakeholders.

Inmiddels is de nieuwe concessiehouder bekend (Keolis). Door deze aanbesteding hebben we ervoor gezorgd dat Keolis instapt in een rijdende trein (of in dit geval beter gezegd: een rijdende elektrische bus). Op deze manier hebben we gerealiseerd dat een vooraf vrijwel onmogelijk geachte deadline is omgezet naar een uitdagende maar beheersbare en realistische planning, waarbij elk van de bouwteamleden hetzelfde doel voor ogen heeft.

 

 

 

 

 

 

 

Omdat niet alle lezers van Onse nieuwsbrief toegang hebben tot het Zwolse intranet:

Artikel datum: 12-12-2019

Vanaf december 2020 rijden elektrische stads- en streekbussen door Zwolle. Op het nieuwe busstation komen laadvoorzieningen waar de elektrische bussen gedurende de dienstregeling tussentijds kunnen opladen.

Voor de bouw van de laadinfrastructuur op deze locatie ondertekenden onze directeur Fysiek Domein Pien van der Does en regiodirecteur bij Van Gelder B.V Gerard Weitkamp op 5 december een bouwteamovereenkomst. Met de ondertekening is de eerste stap richting emissievrij busvervoer in Zwolle  en de regio gezet.

Elektrische bussen maken de OV-knoop Zwolle aantrekkelijker. Omdat de bussen geen CO2 uitstoot geven, blijft de lucht op het busstation en in het stationsgebied schoon. Elektrische bussen geven bovendien minder geluid en trillingen dan de huidige bussen die op diesel of gas rijden. Dit zorgt voor een veel comfortabelere busrit voor passagiers en minder geluidsoverlast op de bus-routes zoals in de stationsomgeving en de binnenstad.

Werken samen in bouwteam

De aanleg van de laadinfrastructuur op het busstation wil de gemeente Zwolle in een bouwteamverband voorbereiden. Projectleider Niels Munnik legt uit:" Met de samenwerking met Van Gelder willen we een optimale verhouding van prijs en kwaliteit van het project bereiken. In het bouwteam stelt de aannemer zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking". Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarin de deelnemers met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid samenwerken aan de voorbereiding van het project.

Laaddepot in Hessenpoort

De aanbesteding voor de nieuwe concessie IJssel-Vecht voor de periode van 2020 tot 2030 is gewonnen door vervoerder Keolis Nederland. Keolis realiseert in 2020 een laaddepot voor elektrische bussen in de remise op industrieterrein Hessenpoort waar de bussen 's nachts worden opgeladen. Gedurende de dienstregeling kunnen de bussen tussentijds op het nieuwe busstation opladen. Het bouwteam, waarin de gemeente met Van Gelder samenwerkt, zorgt voor de voorbereidingen voor de aanleg van de laadvoorziening op het nieuwe busstation.

Duurzaam regionaal busvervoer

In 2025 moeten alle nieuwe bussen zero emissie zijn en in 2030 zelfs alle rijdende bussen. De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel werken samen aan duurzaam regionaal busvervoer. Als gezamenlijke doelstelling willen de provincies het regionaal busvervoer uiterlijk in 2030 volledig emissievrij inzetten. In opdracht van de provincie Overijssel realiseert de gemeente Zwolle met Keolis Nederland de laadinfrastructuur in Zwolle voor elektrische stads- en streekbussen die vanaf december 2020 door de stad rijden.