Aanbesteden ICT? Gebruik de GIBIT 2016

Als je een aanbesteding doet in de categorie ICT, bijvoorbeeld software, hardware of ICT onderhoudscontracten of dienstverlening, moet je de GIBIT 2016 voorwaarden van toepassing verklaren.

Bij een aanbesteding verklaar je in de offerteaanvraag altijd inkoopvoorwaarden van toepassing. Bij veel aanbestedingen zijn dat de Algemene inkoopvoorwaarden, de AIV ZKO2015, die door de partners van ONS zijn vastgesteld. Bij ICT aanbestedingen is het beter om de GIBIT voorwaarden te gebruiken. In de GIBIT staan onderdelen die bij ICT aanbestedingen goed geregeld moeten zijn zoals gebruiksrecht, Escrow, onderhoud en maatwerk.

GIBIT 2016 in plaats van ARBIT 2016

Partners van ONS moeten vanaf nu de GIBIT 2016 voorwaarden gebruiken. Je kan deze vinden op het inkoop portaal via deze link.

Meer informatie over inkoop en contractmanagement kan je vinden op ONS inkoopportaal