Derdenverklaring PSA

De afgelopen maanden heeft de afdeling PSA van ONS SSC keihard gewerkt om haar werkproces transparant en controleerbaar te maken. Hierdoor zijn de werkprocessen consistent en kan ONS aan haar klanten een HR service bieden die objectief aantoonbaar voldoet aan de dienstverleningsovereenkomst.

 

De accountants van Ernst & Young hebben de kwaliteitsbeschrijvingen en de werking ervan uitgebreid getoetst en heeft de afdeling PSA hiervoor het ISEA 3402 certificaat gegeven. Deze ISAE 3402 normering is een internationale standaard. Met dit certificaat geeft een serviceorganisatie, zoals ONS dat is, aan dat het ‘in control’ is.  Door het verkrijgen van dit certificaat kan ONS richting haar partners (de gemeenten Zwolle en Kampen en provincie Overijssel) de kwaliteit van de Personeel- en Salarisadministratie processen waarborgen.

Arjan Kats, management adviseur: "Doordat we werken met belangrijke en vertrouwelijke gegevens, is een consistente en controleerbare administratie een minimale vereiste. Medewerkers en opdrachtgevers moeten er op kunnen vertrouwen dat salarissen kloppen, gegevens zorgvuldig worden verwerkt en dat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Als projectleider van dit ISAE-traject vind ik dat we hele mooie stappen hebben gezet"

André Harsevoort, afdelingsmanager van PSA: "Een uniforme werkwijze past heel goed bij de afdeling PSA van ONS SSC. De manier van werken leidt tot een hoge kwaliteit van onze diensten. Ik ben trots op het team dat binnen korte tijd heeft bewezen zich de professionele manier van werken eigen te maken. Helemaal stoer is het als een externe accountant hiervan verklaart dat het voldoet aan de eisen die de ISAE hieraan stelt."

Wouter Westhuis, afstudeerder HBO Bedrijfseconomie:" Ik heb me binnen het projectteam vooral beziggehouden met de procesbeschrijvingen. Ik heb gekozen voor dit vakgebied en vindt het bijzonder leuk dat ik betrokken kon zijn bij het hele proces. Ik heb veel geleerd van dit traject. "