Digitaal aanbesteden per 1 juli verplicht

Vanaf 1 juli 2017 is elektronisch aanbesteden verplicht voor Europese aanbestedingen. Wat betekent dat voor meervoudig en enkelvoudig onderhands?

Wat is digitaal aanbesteden

Elektronisch aanbesteden is het digitaal uitvoeren van een aanbestedingsproces. Dit houdt in dat alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen de aanbestedende dienst en ondernemers elektronisch (digitaal) plaatsvindt. Kortweg: digitaal aanbesteden.

Verschil  tussen Europees en meervoudig en enkelvoudig onderhands

Vanaf 1 juli 2017 is elektronisch aanbesteden verplicht voor Europese aanbestedingen, waarvan de aankondiging gepubliceerd is op of na 1 juli 2017. Voor meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen geldt deze verplichting niet.

Zoveel mogelijk digitaal bij meervoudig en enkelvoudig onderhands

ONS adviseert iedereen die te maken heeft met meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen wel digitaal te werken. Dat betekent eigenlijk: zoveel mogelijk via e-mail.

Offerte aanvraag, vragen  van ondernemers en de antwoorden, de offertes en ook de gunningscommunicatie kan allemaal via e-mail.

Tips:

  • Zorg er voor dat je 1 emailadres communiceert.
  • Denk na over het bestandsformaat. Stuur je een pdf of een word bestand?
  • Belangrijk: open de offertes (dus de bijlagen van binnengekomen e-mail) niet voor het afgesproken tijdstip.
  • Zorg dat je alle documenten en correspondentie in het inkoopdossier opneemt en niet in je eigen postbus laat staan.

Note: Voor Nationale aanbestedingen (vooral werken) geldt de verplichting voor digitaal aanbesteden niet.

Digitaal aanbesteden heeft voordelen

De belangrijkste voordelen zijn kostenbesparing door o.a. minder druk- en portokosten en het gaat sneller. 

Bij Europese aanbestedingen geldt dat het gemakkelijker voor ondernemingen is om zich in te schrijven op een elektronische aanbesteding en kunnen procedures efficiënter en transparanter worden doorlopen.

Negometrix

Europese aanbestedingen worden voor de gemeenten Kampen en Zwolle en de provincie Overijssel begeleid en uitgevoerd door ONS. ONS maakt hierbij gebruikt van de tool Negometrix, waarmee het aanbestedingsproces volledig wordt ondersteund en digitaal verloopt.

Mocht je hier meer over willen weten, neem dan contact met ONS op via inkoop@zwolle.nl of kijk op het Inkoopportaal