Nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen

Als je aanbestedingen doet zijn drempelwaarden van belang. De drempelwaarden voor Europese aanbestedingen veranderen m.i.v. 1-1-2018.

De drempelwaarde is van belang omdat die bepaalt welk soort aanbestedingsprocedure je moet gebruiken.

Wat is de wijziging?

  1. De drempelwaarde voor Europese aanbestedingen van leveringen en diensten is nu €221.000 (was €209.000)
  2. De drempelwaarde voor Europese aanbestedingen van werken is nu €5.548.000 (was €5.225.000)

Een overzicht van drempelwaarden

Leveringen / Diensten

Werken

 

Aanbestedingsprocedure

 

< €50.000

< €125.000

EO

Enkelvoudig Onderhandse aanbestedingsprocedure

> €50.000 en

< €221.000

> €125.000 en

< €3.000.000

MvO

Meervoudig Onderhandse inkoopprocedure  (min. 3 partijen vragen)

 

< €3.000.000 en

< €5.548.000

NA

Nationale aanbestedingsprocedure

> € 221.000

< €5.548.000

EA

Europese aanbestedingsprocedure

Deze bedragen zijn excl. BTW.  De drempelwaarden voor Europese aanbestedingen worden telkens voor 2 jaar door de Europese commissie vast gesteld.

Meer weten?

Op het Inkoopportaal kan je meer vinden over inkoop en contractmanagement.

Of direct naar: