ONSe werkwijze

Standaard, maatwerk en meerwerk

ONS heeft tot doel het bereiken van een betere verhouding tussen kwaliteit, continuïteit en efficiency voor onze partners. Om dit te realiseren werken we met standaard producten en dienstverlening, tenzij er een goede reden is om hiervan af te wijken.

De standaarden bepalen we in overleg met de demandmanagers. Door daar waar het kan te werken met een modulaire systeem wordt zoveel mogelijk aan de wensen van de verschillende partners voldaan. Een voorbeeld van een modulaire product is een standaard werkplek met als optie een tweede beeldscherm.

De standaard producten en diensten worden verrekend via de verrekensystematiek op basis van verdeelsleutels. Het maatwerk en meerwerk loopt via de demandmanagers en wordt apart afgerekend met de betreffende partner.

Meerwerk

Voor meerwerk is er een speciaal meerwerkproces. Het gaat dan om de producten en diensten uit de standaard die op uitdrukkelijk verzoek van één of enkele van de partners het afgesproken niveau overstijgen.

Maatwerk

Maatwerk zijn producten en diensten op uitdrukkelijk verzoek van één of enkele van de partners die specifiek en uniek zijn en dus afwijken van de vastgestelde standaarden.

Servicedesk

ONS werkt met een servicedesk voor ICT en voor HR Service. Hier kun je telefonisch of per e-mail je vraag of probleem voorleggen. ONS zorgt dan dat het probleem wordt opgepakt en jij je antwoord of oplossing krijgt. De contactgegevens vind je hier.