Opbrengst Marktdag 20 februari

Op 20 februari vond een marktdag voor leveringen en diensten plaats in het Provinciehuis in Zwolle. Aanbestedende diensten en leveranciers gingen bij verschillende workshops met elkaar in gesprek. Het onderliggende thema was ‘meer begrip en vertrouwen leidt tot betere samenwerking’. Met elkaar in gesprek gaan is goed, maar wat heeft deze marktdag uiteindelijk opgeleverd? Lees hier meer!

De marktdag begon met een presentatie van het programma ‘Beter aanbesteden’, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit dit programma is een actieagenda opgesteld. Wethouder René de Heer mocht hiervan de eerste gedrukte editie in ontvangst nemen.

Vervolgens werden de workshops die plaats zouden vinden, kort geïntroduceerd door de sprekers.

Tijdens de verschillende workshops werden ervaringen gedeeld en werd geprobeerd wederzijds begrip te creëren. Dat heb je nodig om te kunnen zien waar eventuele kansen tot verbetering/vereenvoudiging liggen.

 

ONS team I&C, heeft ook twee workshops georganiseerd, namelijk ‘Een offerte indienen: efficiënt of veel te complex? Is er voldoende ruimte om u te kunnen onderscheiden op kwaliteit?’ en ‘BVP-systematiek: de ondernemer als expert’.

In twee rondes spraken verschillende mensen, die op verschillende manieren bij aanbestedingen betrokken zijn, met elkaar. Er kwamen ervaringen aan bod, maar ook tips ter verbetering van het aanbestedingsproces en feedback voor ‘de andere partij’.

We delen de uitkomsten van de workshops in ONSe eerstvolgende nieuwsbrief. Ben je benieuwd, meld je dan hier aan!

Al met al een geslaagde middag met als uitkomst concrete punten om aan te werken.

 

Heb je met aanbesteden te maken? Download de actieagenda, zie wat de uitkomst is en doe er je voordeel mee in de inkooppraktijk.

Opbrengst Marktdag 20 februari