ONS bestuur

Demandmanagersoverleg

Demandmanagers zijn belangrijke gesprekspartners voor ONS .Elke partner heeft per domein (Inkoop, HR Service, ICT) een demandmanager. Hij/zij maakt deel uit van de partner organisatie. De demandmanagers geven ons namens hun organisatie richting.

Zij geven aan welke huidige en toekomstige behoeftes de partners hebben als het gaat om onze (zoveel mogelijk gestandaardiseerde) dienstverlening, ze besluiten of geven advies over voorstellen die wij doen (bijvoorbeeld investeringen, SLA-afspraken) en kunnen gevraagd en ongevraagd punten agenderen voor het overleg. De demandmanager is de spil tussen eigen organisatie en ONS . Demandmanagers hebben per domein periodiek overleg met de desbetreffende manager van ONS.

Contactgegevens van demandmanagers vind je hier.

Bedrijfsvoeringsberaad

De directeuren bedrijfsvoering fungeren feitelijk als het dagelijks bestuur van ONS. Zij houden zich bezig met domein-overstijgende onderwerpen en grotere investeringen.

De demandmanagers rapporteren - over ONS - binnen hun eigen organisatie aan de directeur bedrijfsvoering. De directeuren bedrijfsvoering van de partners komen één keer per kwartaal bijeen (of vaker als dit nodig is). De directeur van ONS maakt onderdeel uit van dit overleg. Samen hakken ze soms knopen door als demandmanagers het niet eens worden. Maar meestal houden ze zich bezig met domein-overstijgende onderwerpen die er op gericht zijn dat alle partners steeds meer vruchten van ONS kunnen plukken.

Bestuur ONS

Het hoogste bestuursorgaan bestaat uit een bestuur met portefeuillehouders van de aangesloten partners. Zij opereren als een Raad van Commissarissen, met het (gezamenlijk) belang van ONS voor ogen en komen twee keer per jaar bijeen (of vaker als dit nodig is).