ONSe historie

ONS is een samenwerkingsverband van de gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel. Deze organisaties werken al langer samen en hebben in 2012 besloten om gezamenlijk een Shared Service Centrum bedrijfsvoering op te richten. Vanaf 1 juli 2014 was het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering Zwolle-Kampen-Overijssel een feit.

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van het Huis op Orde project. In dit project zijn de losse eindjes van de oprichting aan elkaar geknoopt en is een visie voor de toekomst ontwikkeld. Eén van de onderdelen was een eigen identiteit en een eigen naam en logo. Vanaf 1 februari 2016 heet de organisatie: ONS.

ONS staat voor Overheid en Service. Samen met de ondertitel “Omringd door service” geeft dit aan waar ONS voor staat. Meer hierover kun je lezen in onze missie, visie en strategie.