ONSe organisatie

De organisatie bestaat uit een kleine honderd medewerkers die zorgen voor ICT Beheer, Inkoop en contractmanagement en HR Service.

ONS managementteam zorgt ervoor dat onze medewerkers nu en in de toekomst hun werk kunnen doen en door hun dienstverlening ervoor zorgen dat de partners zich kunnen richten op hun kerntaken.

De organisatie is opgebouwd uit drie afdelingen (Inkoop, ICT en HR Service) en kent daarnaast een kleine ondersteunende staf (secretariaat en bedrijfsvoering/control)

Aan het hoofd staat de directeur, samen met de afdelingshoofden en de adviseur bedrijfsvoering / control vormt hij het managementteam.