Training Inkoop & Contractmanagement, het inkoopspel, doen!

ONS heeft een inkoopspel ontwikkeld. Het inkoopspel is voor medewerkers die (gaan) inkopen of met leveranciers (gaan) praten over hun toegevoegde waarde.

Sinds deze zomer biedt ONS het inkoopspel aan. Het inkoopspel is voor medewerkers die inkopen of met leveranciers praten over hun toegevoegde waarde. ONS heeft het inkoopspel zelf ontwikkeld en heeft het spel intussen met 3 teams mogen spelen.

De eerste ervaringen, "oh dus daarom moet dat"

Met het team contractering van Natuur en Milieu bij de provincie Overijssel is het voor  het eerst het inkoopspel gespeeld. Met een groep van 13 collega’s zijn we aan de slag gegaan met de basisbeginselen van het inkopen, contracteren en contractmanagement. Deze groep heeft regelmatig te maken met inkoop- en contractmanagementvraagstukken en wilde graag in teamverband de puntjes op de i zetten. Het spelelement zorgde voor leuke discussies en verdiepingsvragen.

Een week later mochten we het spel spelen met het team Financiën van de gemeente Kampen. Waar iedereen aan het begin van de ochtend aangaf niet zoveel met inkoop te maken te hebben, kwamen we aan het einde van de ochtend tot de conclusie dat een team Financiën juist een heel belangrijke bijdrage kan leveren bij het borgen van rechtmatigheid. Al bij het maken van begrotingen kunnen zij collega’s wijzen op de processen die gelden bij het aanbesteden van diensten, leveringen en werken.

Het derde team waar wij het spel mochten komen spelen was de afdeling Advies van de Gemeente Zwolle. Er was veel interactie en een aantal keer werd er geroepen “oh dus daarom moet dat”. Mooie oproep van één van de deelnemers aan de collega’s was dat nu ze het inkoopproces kennen, ze hun eigen proces hierop aan moeten laten sluiten.

Een succes

3 enthousiaste teams en zeker net zo enthousiaste trainers!  Medewerkerrs van de partners van ONS kunnen zich opgeven via de opleidingscatalogus, maar we organiseren ook graag een training in teamverband.