Vincent Siegmund benoemd tot directeur SSC ONS

Het bestuur van SSC ONS heeft Vincent Siegmund per 1 juli benoemd tot directeur van de organisatie.

Vincent vervulde deze rol sinds 1 januari 2018 op interim-basis. Met de vorming van de strategie en ambitie van SSC ONS is ook de behoefte aan een vaste invulling van deze functie gegroeid. Daarnaast is het gewenste profiel van de directeur van ONS met deze ontwikkelde strategie duidelijker geworden.

Vincent heeft het vertrouwen van en draagvlak onder partners, medewerkers, waaronder de OR, en het MT van ONS en is een geschikte kandidaat voor deze functie gebleken. Vincent Siegmund: "De plannen en ambitie van SSC ONS krijgen steeds verder vorm. Met deze groeiende ambitie is ook mijn ambitie een structurele bijdrage aan de organisatie te leveren de afgelopen tijd gegroeid. Ik kijk er naar uit dit de komende jaren verder te kunnen vormgeven."

Vertrouwen vanuit betrokkenen

Voor de benoeming van Vincent zijn in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met bestuur, partners en OR. Bort Koelewijn, bestuursvoorzitter van SSC ONS: "Ik ben verheugd dat Vincent de rol van directeur van SSC ONS vast gaat invullen. De afgelopen jaren hebben wij als bestuur prettig met Vincent kunnen samenwerken. In de gesprekken met alle betrokkenen hebben we de warme steun voor zijn benoeming ervaren. We hebben alle vertrouwen in zijn visie, ambitie en capaciteiten om de organisatie om verder te ontwikkelen. Te beginnen met de toetreding van de gemeente Westerveld en gemeente Dalfsen tot het samenwerkingsverband."