Informatiebeveiliging

Wat moet ik doen als ik een beveiligingslek heb gevonden?

Ondanks alle zorg en inzet om de informatiesystemen te beveiligen, kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een zwakke plek: een beveiligingslek. Als je de denkt een zwakke plek in een van onze systemen te hebben gevonden, wordt je verzocht de informatie over het beveiligingslek te melden.

Zo kan het lek zo spoedig mogelijk hersteld worden en wordt voorkomen dat anderen misbruik maken van het beveiligingslek. Zo werken we samen aan de informatiebeveiliging van SSC Ons.

Om dit op een goede en verantwoorde wijze mogelijk te maken, dienen het SSC Ons en jij zich te houden aan de afspraken en het proces dat hiervoor is opgesteld en ingericht.

Proces en afspraken voor het melden van een beveiligingslek

Process and agreements for reporting a security vulnerability