Werkwijze

Na een succesvolle toetreding ben je aangesloten als partner. Samen leggen we de afspraken rondom de dienstverlening vast in een Service Level Agreement (SLA) en een Product en Diensten Catalogus (PDC). Zo houden we elkaar scherp op de gemaakte afspraken.

Demandmanagement

Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening optimaal blijft aansluiten bij jullie wensen en behoeften stellen we binnen jullie organisatie demandmanagers aan. Voor elke dienstverlening is er een demandmanager aangesteld en zijn er met enige regelmaat vakinhoudelijke demandmanagersoverleggen (DEMO’s). Daarnaast is de demandmanager het aanspreekpunt bij eventuele (ver)storingen.

Ons geeft je voorsprong, en om dat te realiseren blijven we tijdens ons partnerschap kritische vragen stellen. Dit doen we onder andere in het Strategisch Partner Overleg (SPO). In het SPO is een onderverdeling gemaakt in verschillende Breed Tactisch Overleggen (een BTO), zo kun je bij de dienstverlening voor ICT denken aan de volgende structuur:

  • BTO Dienstverlening
  • BTO Security
  • BTO Architectuur
  • BTO Portfolio

In deze overleggen worden zowel de agenda’s als de gezamenlijke onderwerpen besproken. Ook komt er advies op begrotingen en is monitoring een onderwerp.

We zitten natuurlijk niet stil. Om die felbegeerde voorsprong te creëren én te behouden zorgen onze specialisten ervoor dat zij constant met jullie meedenken over innovaties en verbeteringen. Deze worden in de diverse overleggen ingebracht en met jullie besproken.

Bedrijfsvoeringsberaad

Naast het bestuur en het demandmanagement hebben we het bedrijfsvoeringsberaad. Dit zijn de directeuren bedrijfsvoering vanuit de partners.

Vincent Siegmund

Directeur bedrijfsvoering Ons