Privacystatement

Wij informeren je graag over hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarom vertellen we je in dit privacystatement hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en welke rechten jij hebt op het gebied van privacy.

Wettelijke regelgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat nodig is en in overeenstemming met de AVG. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om en hebben hiervoor passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Bij het invullen van het contactformulier vragen wij enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals uw naam en e-mailadres. Door het formulier in te vullen geef je ons toestemming om jouw gegevens binnen onze organisatie te gebruiken.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij zijn een zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie voor ICT, HR services en inkoop- en contractmanagement voor onze partners: de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Ommen en Dalfsen, de Omgevingsdienst IJsselland, Regionaal Serviceteam Jeugd en de provincie Overijssel. Wij leveren daarmee ondersteunende diensten aan hen, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken: waaronder het leveren van producten en diensten aan haar inwoners en ondernemers. Voor deze dienstverlening is het mogelijk dat wij in die hoedanigheid jouw persoonsgegevens verwerken.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij verwerken deze in overeenstemming met de AVG. De persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt indien dit noodzakelijk is, en worden niet voor andere doeleinden gebruikt en/of doorverkocht aan andere partijen.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij monitoren continu of getroffen beveiligingsmaatregelen nog passend zijn of aangepast moeten worden.

Toezicht

Wij hebben een Chief Information Security Officer en een Technical Information Security Officer in dienst die toezien op het treffen van passende beveiligingsmaatregelen.
Daarnaast hebben wij een functionaris gegevensbescherming (FG). Deze functie is wettelijk verankerd in de AVG. De FG ziet vanuit onafhankelijke positie toe op naleving van de AVG. Daarbij hebben wij ook een privacy-officer, die regie voert op de implementatie en naleving van de AVG.

Verder beschikken onze partners ook over beveiligingsfunctionarissen en een functionaris voor de gegevensbescherming. Met hen is afstemming en ook zij zien er op toe dat wij ons houden aan geldende beveiligingsnormen en privacywetgeving.

Jouw rechten

Wij verwerken jouw persoonsgegevens namens de gemeenten Zwolle, Kampen, Ommen, Zwartewaterland en Dalfsen, de Omgevingsdienst IJsselland, Regionaal Serviceteam Jeugd en de provincie Overijssel. Jij hebt onder andere het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Meer informatie over jouw rechten kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken? Dan kun je je hiervoor melden bij onze functionaris gegevensbescherming via privacy@ssc-ons.nl.

Wil je weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt door en namens gemeenten Zwolle, Ommen, Zwartewaterland, Kampen en Dalfsen, de Omgevingsdienst IJsselland, Regionaal Serviceteam Jeugd en de provincie Overijssel? Dien dan bij de betreffende organisatie jouw verzoek in.

En zogenaamde cookies

De website maakt geen gebruik van cookies. Alleen via Google Analytics worden persoonsgegevens van bezoekers anoniem verwerkt, zodat bijvoorbeeld het aantal bezoekers op de website bekend is.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de maatregelen getroffen conform de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ (Autoriteit persoonsgegevens, 2018). Dit betekent dat wij onder andere de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

–              Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken;

–              De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet;

–              De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten;

–              Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.


U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren als u niet wilt dat Google deze gegevens verwerkt. De add-on kunt u hier downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vragen

Heb je nog vragen? Dan vernemen wij deze graag. Stuur jouw bericht naar privacy@ssc-ons.nl en je krijgt zo snel mogelijk van ons een reactie.