Partner worden

Wij leveren de beste bedrijfsvoeringsoplossing aan overheidsorganisaties in de regio Zwolle. Zodat zij zich kunnen focussen op een goede dienstverlening richting de samenleving.

Wij zorgen voor goede kwaliteit en continuiteit van de dienstverlening. Het bestuur van Ons vindt solidariteit in de regio van groot belang. En staat daarmee open voor andere gemeenten als partner, als andere gemeenten daarom verzoeken.

Partner worden? Dan begint het met vragen van onze kant. Waar loopt jouw organisatie op dit moment tegenaan? Waarom worden bepaalde werkzaamheden uitbesteed? We leren jouw organisatie graag beter kennen zodat we de samenwerking vorm kunnen geven. Wat je ongeveer kunt verwachten lees je in de onderstaande vijf fases.

Verkenning

Natuurlijk maken we allereerst uitgebreid kennis met elkaar. Vervolgens bekijken we de meerwaarde van een samenwerking voor jouw organisatie. Dit is voor ons het belangrijkste. Vervolgens tekenen beide partijen een intentieverklaring. Dit geeft aan dat we doorgaan naar de volgende fase. In deze fase worden de oplossingen en consequenties voor de samenwerking in kaart gebracht in een compleet voorstel.

Ons voorstel

We werken gezamenlijk een aantal onderwerpen uit, waarna een overzicht volgt met alle oplossingen en consequenties. Hierbij kijken we natuurlijk naar de organisatie en de bijbehorende partners, maar ook naar onze eigen partners en de waarde daarvan voor jouw organisatie. Dit leidt tot een concreet voorstel waar we direct mee aan de slag kunnen.

Besluitvorming

Op basis van alle informatie die we hebben verzameld wordt besloten of er een verzoek wordt ingediend om toe te treden tot de Gemeenschappelijk Regeling (GR). Bij een positief besluit van het bestuur vragen we ook altijd alle partners om toestemming. Het is van belang dat 75% van de huidige partners positief tegenover de toetreding staat.

Realisatie

Als het besluit is genomen, starten we in deze fase met het maken van een projectplan. Hier staat onder andere in welke mensen en middelen er nodig zijn en welk tijdspad we samen gaan bewandelen. Hierna gaan we ons voorbereiden op het ‘Go Live’ moment. We sluiten deze fase af met het uitvoeren van verschillende controles, waaronder een gedetailleerde Due Diligence.

Nazorg

We evalueren in deze fase hoe het transitieproces is verlopen en zorgen ervoor dat lessons learned beheersbaar landen in de organisatie. Samen zorgen we ervoor dat de toetreding van een organisatie snel en vlot verloopt!

Vincent Siegmund

Directeur bedrijfsvoering Ons