Aanbesteding laadinfra busstation Zwolle

24-03-2021

In 2019 heeft Frank van Leeuwen, senior inkoopadviseur bij Ons, de aanbesteding begeleid van laadinfrastructuur voor het nieuwe busstation Zwolle, ten behoeve van de elektrische bussen. Dit is een aanbesteding waar we als Ons trots op zijn. De procedure op zich was niet heel innovatief of duurzaam, maar toch was dit inkooptechnisch een intensief en uitdagend traject met uiteindelijk een mooi resultaat.

Om de juiste laadinfra op de juiste manier aan te kunnen leggen, rekening houdend met een harde deadline voor ingebruikname door de nieuwe concessiehouder (voor het busvervoer in de regio), was er een sterke afhankelijkheid van de nog te contracteren nieuwe concessiehouder.

Echter, het was geen optie om met de aanbesteding van het ontwerp en aanleg van de laadinfra te wachten totdat het contract met de nieuwe concessiehouder definitief gegund was. Een tijdige aanleg van de laadinfrastructuur zou dan op voorhand al niet haalbaar zijn.

In de aanbesteding hebben we daarom de focus gelegd op het selecteren van de juiste aannemer op basis van een goede samenwerking en pro-activiteit.

Ook hebben we in de uitvraag de focus gelegd op alle zaken die al wel in gang gezet konden worden zonder dat de nieuwe concessiehouder al om tafel zat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het maken van voorlopige ontwerpen en afstemming met benodigde nutspartijen en stakeholders.

Inmiddels is de nieuwe concessiehouder bekend (Keolis). Door deze aanbesteding hebben we ervoor gezorgd dat Keolis instapt in een rijdende trein (of in dit geval beter gezegd: een rijdende elektrische bus). Op deze manier hebben we gerealiseerd dat een vooraf vrijwel onmogelijk geachte deadline is omgezet naar een uitdagende maar beheersbare en realistische planning, waarbij elk van de bouwteamleden hetzelfde doel voor ogen heeft.