Aanbesteding eikenprocessierups

24-07-2023

De eikenprocessierups, afkomstig uit Zuid-Europa, veroorzaakt veel overlast vanwege zijn irritante brandharen. Deze haren kunnen ernstige jeuk, huidirritatie en ademhalingsproblemen veroorzaken, wat een bedreiging vormt voor de gezondheid en het genieten van de natuur belemmert. SSC-Ons is betrokken bij de aanbesteding met als doel dat bewoners en bezoekers ten volle kunnen genieten van de prachtige natuurlijke omgeving.

Maatregelen

Om deze overlast aan te pakken  zijn zowel curatieve als preventieve maatregelen nodig. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld het omvormen van het bomenbestand en het bevorderen van natuurlijke plaagonderdrukking door biodiversiteit te vergroten met kruidenrijke bermen en nestkastjes

Het inzaaien van kruidenrijke bermen en het uitvoeren van extensief maaibeheer is niet altijd mogelijk of wenselijk. Curatieve bestrijding blijft dan ook noodzakelijk, zelfs de gemeente Westerveld ontkomt niet aan curatieve bestrijding van de eikenprocessierups.

Samenwerking

Momenteel werkt de afdeling I&C samen met gemeente Westerveld aan een Europese aanbesteding. Momenteel bevinden we ons in de strategiefase waarin we beslissen welke aanpak we willen volgen, zoals verschillende bestrijdingsmethoden en de effecten daarvan.

Naast traditionele methoden zoals branden, afzuigen en het gebruik van nematoden, is er de afgelopen jaren ook meer aandacht voor duurzaamheid en innovatie op dit gebied. Een voorbeeld hiervan is het benevelen van bomen met een elektrostatisch biologisch middel om het nest in te kapselen.

Er zijn echter nadelen verbonden aan het gebruik van nematoden of bacteriële preparaten, en de behoefte aan gespecialiseerde teams die de nesten veilig kunnen verwijderen, zal voorlopig blijven bestaan. Deze teams dragen beschermende kleding om de nesten professioneel te verwijderen en af te voeren, waardoor het risico op blootstelling aan de brandharen tot een minimum wordt beperkt.