De Wasstraat: Schoon en Zuinig. De contractmanagers aan het werk!

17-08-2023

Onze Contractmanagers ICT zijn momenteel druk bezig met de implementatie van de zogenaamde 'Wasstraat' voor een aantal van onze partners. De Wasstraat is een maatregel (en voor ons de eerste stap voor het uitvoeren van contractmanagement) die is bedacht om de uitgaven (spend) binnen de ICT contracten nauwlettend te bewaken en te beheersen.

De wasstraat

Maar wat houdt die Wasstraat nu precies in?
De meeste contracten binnen een ICT afdeling zijn essentieel om de operationele processen soepel te laten verlopen. Deze contracten omvatten diverse diensten en leveringen die van belang zijn voor het functioneren van onze organisatie én die van onze partners (denk aan Microsoft, Centric en Citrix). In het verleden zijn we in situaties terecht gekomen waarin de uitgaven binnen bepaalde contracten onverwacht hoog waren. Om zulke verrassingen in de toekomst te voorkomen, hebben onze contractmanagers een aanpak bedacht:
de Wasstraat. In de Wasstraat worden contracten geanalyseerd, geëvalueerd en bewaakt, waarbij de uitgaven worden gecontroleerd met behulp van de spend gegevens. Hierdoor kunnen we vroegtijdig mogelijke overschrijdingen van budgetten signaleren en proactief maatregelen nemen om deze te beheersen.


Doelstellingen Wasstraat

De belangrijkste doelstellingen van de Wasstraat zijn:

  • Kostenbeheersing
    Door middel van regelmatige monitoring van de contractuitgaven kunnen we onverwachte kostenstijgingen voorkomen en tijdig bijsturen waar nodig.
  • Optimalisatie van contracten
    Door inzicht te krijgen in het daadwerkelijke gebruik van contractuele diensten, kunnen we beter onderhandelen met leveranciers en zorgen voor effectievere contracten die aansluiten bij onze behoeften en die van onze partners.
  • Verhoogde transparantie
    De Wasstraat biedt ons een helder overzicht van de uitgaven en de prestaties van de contracten, waardoor we beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen
  • Risicobeheersing

Door proactief te handelen bij potentieel hoge uitgaven, kunnen we financiële risico’s minimaliseren en een stabiele financiële positie behouden.

Onze contractmanagers hebben al voor een aantal partners de wasstraat uitgerold en werken hierin samen met o.a. contractbeheer en natuurlijk de partner zelf om dit proces soepel te laten verlopen. Dit is dus geen eenmalige inspanning, maar een standaard werkwijze om onze contracten efficiënt te beheren en waar mogelijk kosten te besparen.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de Wasstraat, neem dan contact op met één van onze contractmanagers.