Dynamisch aankoopsysteem Food & Beverages

13-04-2023

Een primeur bij de provincie Overijssel samen met Shared Service Centrum Ons: Een Dynamisch Aankoop Systeem voor voedingsproducten. Voor inhuur van personeel kennen we al een DAS maar voor catering nog niet. Hoe is deze ontwikkeling tot stand gekomen?

Ons is door de product deskundigen Natasja Vasse en Ellen van der Knaap van de provincie Overijssel gevraagd mee te denken over een manier van aanbesteden van de catering die aansluit bij de visie van de provincie Overijssel.  Dit betekent catering in eigen beheer, zoveel mogelijk regionaal en duurzaam inkopen en flexibiliteit in contract en product.

Deze zaken kunnen goed gecombineerd worden in een Dynamisch Aankoop Systeem blijkt uit een onderzoek van inkoopadviseur Astrid Ekker en jurist Karin van Dijk, beide werkzaam bij Ons. Een DAS kan gezien worden als een niet-openbare procedure van aanbesteden, waarbij we voldoen aan de Europese aanbestedingsregels die bij deze aanbesteding gelden.

Samenwerking

Samen met The Food Directors hebben wij dit Dynamisch Aankoop Systeem ontwikkeld. Zij beschikken al over het inkoop- en bestel systeem BEUKK, Beter Eten Uit de Korte Keten, een multitenant inkoopplatform waarmee door bedrijven en organisaties bij al hun (lokale) leveranciers ingekocht kan worden. Samen hebben we dit doorontwikkeld tot een Dynamisch Aankoop Systeem waarin we food en non-food producten en evenementencatering kunnen uitvragen én vervolgens de bestellingen kunnen plaatsen. Het systeem geeft de Provincie Overijssel inzicht, overzicht en controle in en over de gehele food supply chain en wordt er een stimulans gegeven aan lokale ketensamenwerking.

Werkt het?

En dan is de ham-vraag natuurlijk: werkt het? Dit antwoord blijft nog even uit, we zitten namelijk nog midden in het proces. We hebben uitvragen geplaatst in 11 categorieën van zuivel tot brood en banket en van groente en fruit tot kruidenierswaren. Inmiddels zijn de eerste offertes binnengekomen. Deze worden beoordeeld op prijs en kwaliteit, waaronder duurzaamheid. Het blijft nog even spannend of dit de beoogde resultaten gaat opleveren en nemen jullie graag mee in deze ontwikkeling, wordt vervolgd!