Ons helpt asielstatushouders met inburgeren

24-04-2023

Team Ons Inkoop & Contractmanagement helpt asielstatushouders met inburgeren. Hoe we helpen? Door 15 gemeenten, waaronder een aantal partners van SSC Ons, binnen en buiten de arbeidsmarktregio Zwolle te ondersteunen met het inkopen van leerroutes. Dit om onder andere de Nederlandse taal te leren. Verder helpen we het management bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst met aanbieders.

Net zoals overal in de wereld vragen ook in Nederland mensen asiel aan. Wanneer mensen asiel krijgen, worden ze daarmee asielstatushouder. Deze status neemt ook verplichtingen met zich mee. Dit betekent bijvoorbeeld dat deze mensen moeten inburgeren en de Nederlandse taal moeten leren. Maar ook dat ze zich voorbereiden op het verblijf in Nederland. Naar school gaan of – als dan kan – werken hoort daarbij.

Nieuwe wet Inburgering

Gemeenten hebben uitvoering te geven aan een nieuwe wet Inburgering 2021. Dit betekent onder andere het organiseren van zogenoemde leer- en onderwijsroutes. Zo kunnen asielstatushouders op verschillende niveaus de Nederlandse taal en andere vakken volgen. Het doel is dat een diploma inburgering dat past bij het werk- en denkniveau wordt behaald. Met zo’n diploma laat de inburgeraar zien dat je kunt meedoen aan de maatschappij, anders gezegd dat je ingeburgerd bent.

Regierol

De nieuwe wet Inburgering geeft gemeenten een veel sterkere regierol dan voorheen. Zo moet elke inburgeraar een Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) hebben. Tijdens de inkoopfase en in de implementatiefase betekende dit veel overleg voeren over wat willen we inkopen en hoe willen we dat organiseren en hoe past dat binnen het PIP. Inkoper en contractmanager kunnen dit proces zowel op inhoud als proces ondersteunen.

Ons is nu onderweg met aanbieders NLtraining BV, Stichting Deltion Business en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim . De eerste groepen inburgeraars volgen klassikale lessen. Gemeenten hebben Ons Inkoop & Contractmanagement gevraagd om te blijven ondersteunen bij het contractmanagement. De contracten zijn gesloten binnen een lerend stelsel en veel gaat goed, maar er zijn ook nog zaken die beter kunnen.

Inburgering

Er is – zoals bij veel thema’s waarbij Ons I&C betrokken is – veel dynamiek op het thema inburgering. Dit vraagt om actieve ondersteuning bij de samenwerking in de regio en naar aanbieders. En daarbij is het evident dat het contractdossier actueel en toegankelijk blijft voor alle stakeholders. Dit neemt het team Inkoop en Contractmanagement met contractbeheer uit handen voor gemeenten.

Een mooie opdracht met veel maatschappelijke impact. De betrokken inkoper en contractmanager van Ons Inkoop en Contractmanagement geven dan ook aan: ‘Volle klassen bij een bezoek op de school zien, waar veelal jonge mensen bezig zijn met de Nederlandse taal en hun toekomst. Daar doe je het voor.’