Jaarverslag en -rekening vastgesteld

28-06-2021

Vorige week heeft het bestuur van Ons het jaarverslag & jaarrekening 2020 en de begroting van 2022 vastgesteld. Ze zijn vanaf vandaag op deze site te bekijken. 2020 was een bijzonder jaar, dat is zeker.

In ons jaarverslag reflecteren we op onze plannen en ambities voor 2020. Wat ging goed en wat kan beter? Dit doen we conform de 5 pijlers van Ons:

  1. Dienstverlening
  2. Groei
  3. Nieuwe partners
  4. Organisatieontwikkeling
  5. Partnerschap

2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we geconfronteerd werden met corona en waar met veel inzet van iedereen binnen Ons de dienstverlening naar onze klanten “gewoon” is doorgegaan. Een jaar waarin we de gemeenten Dalfsen en Westerveld als partner mochten verwelkomen én waarin de toetreding van de gemeente Zwartewaterland tot Ons is gestart. In de begroting spelen onderwerpen als de toenemende digitalisering en meer aandacht voor privacy en informatieveiligheid een belangrijke rol.

Meer lezen?
Bekijk beide documenten hieronder.

Jaarverslag en jaarrekening 2020
Begroting 2022 

Het jaarverslag is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.