Werkplaats Circulair Inkopen regio Zwolle

21-09-2021

SSC Ons is samen met 5 andere partners verbonden aan de Werkplaats Circulair Inkopen (WCI). De WCI maakt onderdeel uit van het Living Lab Circulaire Economie in de regio Zwolle.

De 5 andere partners naast Ons zijn: Kennispoort Regio Zwolle, VNO NCW Midden, MKB Nederland regio Zwolle, Windesheim en Gemeente Zwolle. Dit najaar organiseren zij een viertal bijeenkomsten met het thema Circulair Aanbesteden.

1. Marktdag Circulair Aanbesteden
MKB Nederland organiseert op donderdag 30 september de ‘Marktdag Circulair Aanbesteden regio Zwolle’. Dit vindt fysiek plaats in Hotel Lumen in Zwolle. Doel van deze marktdag is het bij elkaar brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers (vraag en aanbod) en marktkansen te ontwikkelen. Dus kennis opdoen, kennis delen en kennismaken.

2. Casussen
Uit diverse overleggen en bijeenkomsten is gebleken dat er behoefte is aan voorbeeldprojecten /-casussen waarin circulariteitsdoelstellingen van toepassing waren. Vragen die spelen zijn hoe de circulariteitsdoelstellingen zijn vertaald in de uitvraag (programma van eisen) aan de markt, de gunningscriteria /aanbesteding en wat er uiteindelijk is uitgekomen. Hierop wordt verder ingegaan op maandagmiddag 25 oktober 2021 (tijd 15.00 – 17.00 uur, online).

We zijn nog op zoek naar casussen die we tijdens deze middag kunnen bespreken. Heeft u een interessant project dat we zouden kunnen bespreken, laat het ons weten, zodat we er samen van kunnen leren. Deze bijeenkomst is open voor zowel overheden als MKB.

3. Toepassing van recyclaat in de GWW
Op dinsdag 16 november 2021 (14.30 – 17.00 uur, locatie n.t.b.) wordt ingegaan op het inkopen van gerecyclede kunststofproducten voor de openbare ruimte. Aan de hand van het project Re:Place using Recyled Plastics wordt door de projectgroep een presentatie gehouden en geeft gemeente Zwolle een toelichting op de praktische toepassing. Deze bijeenkomst is open voor zowel overheden als MKB.

4. Inkoopbeleid
Tot slot wordt op dinsdag 7 december 2021 (15.00 – 17.00 uur, online) aandacht besteed aan het inkoopbeleid. Welke ruimte (of beperkingen) biedt de aanbestedingswetgeving voor circulaire inkoop en hoe veranker je circulair inkopen in je inkoopbeleid? Een spreker van het platform CB23 neemt ons hierin mee, waarna zelf aan de slag kan worden gegaan met de vertaling naar een project. Deze bijeenkomst is gericht op overheden.

Wil je je aanmelden, heb je aanvullende informatie of wil je meer weten? Mail naar Willemien Bras (w.bras@ssc-ons.nl).